Предстои пресконференция за представяне на проект в Констанца и Меджидия

Публикувана на 2016-10-03 10:30:00

Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище“ (ДАБУ) кани всички заинтересовани да вземат участие в

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ “ОСП ЗА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ: МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА”

която ще се проведе на 10.10.2016 в Констанца и 11.10.2016г. в Меджидия , Румъния, с начален час 11:00 и за двете събития.

 

Пресконференцията се организира в рамките на информационна кампания под надслов  “ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна” - Оптимизиране на екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на селското стопанство чрез прилагането на ОСП в българо-румънския трансграничен регион, която се осъществява от Сдружение ДАБУ в партньорство с Висше училище по мениджмънт - Варна (ВУМ) с финансовата подкрепа на Европейската комисия в рамките на Договор № AGRI 2016-0198.

Пресконференцията има за цел да мобилизира медийна подкрепа за разпространение на информация сред обществеността по отношение на новите аспекти на ОСП за програмния период 2014-2020 и в частност - нейните специфики по отношение на прилагането на политиките за постигане на устойчивите цели в България.