МИГ в Румъния търси български партньори

Публикувана на 2017-01-13 13:34:04

МИГ в Румъния търси български партньори

 

Местна инициативна група „Напока Поролисум“ от Румъния търси български партньори. Целта е да се кандидатства съвместно в конкурс за финансиране на проекти „Бизнес модели за съвременни селски икономики“, обявен от програма „Хоризонт 2020“ на ЕС. Срокът за подаване на проекта е най-късно до 14 февруари 2017 г.

Прием на проекти „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ е отворен и по програма „Развитие на човешките ресурси“. Допустими бенефициенти са неправителствени организации, центрове за обучение, квалификация и преквалификация, общини, общински и държавни ведомства, вероизповедания, и редица други. Отпускат се от 50 000 до 200 000 лв. Не се изисква собствено финансово участие от кандидата. Крайният срок за кандидатстване е 5 април 2017 г.

Повече за "Напока Поролисум", Румъния може да откриете тук:

Източник: http://agrozona.bg