FACEBOOK
Print

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение „Добруджанско аграрно и бизнес училище” (ДАБУ) има удоволствието да Ви покани да участвате в

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

за разясняване на новите аспекти от Общата

селскостопанска политика

Инициативата е част от информационната кампания “ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна”, изпълнявана от Сдружение ДАБУ в партньорство с Висше училище по мениджмънт (ВУМ) – Варна.

Обучителният семинар ще се проведе в град Русе на 23 и 24 февруари 2017 г. (четвъртък и петък), от 10:30 часа в Конферентна зала № 3 на Хотел „РИГА“, гр. Русе,  бул. "Придунавски" 22.

В рамките на двудневното обучение ще бъдат представени новите аспекти от Общата селскостопанска политика и по специално мерките за подкрепа в рамките на втория стълб от Програмата за развитие на селските райони. Специално внимание ще бъде обърнато на новите моменти в политиката и нейното отношение към устойчивостта. Ще бъдат засегнати, също и  възможностите за съживяване на живота в селските райони и възможности за биологично земеделие в българо-румънския трансграничен регион.

За участие в обучителния семинар са поканени: дребни фермери и собственици на малки земеделски стопанства, представители на: сдружения на земеделски стопани и производители, браншови организации, предприемачи.

Информационната кампания „ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна“ (Оптимизиране на екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на селското стопанство чрез прилагането на ОСП в българо-румънския трансграничен регион) има за цел да рекламира и повиши информираността на всички заинтересовани страни в България и Румъния относно реформираната Обща селскостопанска политика на Европейския съюз, и по-конкретно - да популяризира новите й дългосрочни цели през програмния период 2014-2020 г., фокусирани върху устойчивостта и социалната функция на селското стопанство. Тя ще се проведе чрез  реализацията на 24 дейности, сред които: семинари, дискусионни панели и други публични събития; обучения за земеделските производители; изложение на био-храни и био-продукти; он-лайн състезание за най-добър бизнес план в областта на устойчивото земеделие; ще бъдат разработени и разпространени редица печатни и видео-информационни материали и др., като дейностите ще бъдат осъществени на територията на българо-румънската трансгранична област в продължение на 12 месеца (юни 2016 – май 2017 г.).

Кампания се изпълнява по проект „ОСП за устойчив растеж: Мисията възможна“, Договор № AGRI 2016-0198, финансиран в рамките на покана на Генералната дирекция „Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Европейската комисия за представяне на предложения 2015/С 351/9 относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика.

 

Участието в обучителния семинар е напълно безплатно като с цел оптимизиране на организацията на събитието, моля да попълните прикачената към настоящата покана форма - потвърждение за участие. Попълнените потвърждения за участие следва да изпратите по един от избраните от вас начини (по факс, по e-mail или чрез потвърждение по телефон) на посочените по-долу контакти за връзка с екипа на проекта най-късно до 21.02.2017 г.

Търсене

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Анкета

Беше ли полезна информацията, поместена в страницата?
Откъде купувате хранителните продукти за Вашето домакинство?
От къде се информирате за отворените/текущите мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.?

Посещения

0998600
Copyright (c) 2016 DABS All rights reserved.