Онлайн състезание за най-добър бизнес план


Сдружение Добруджанско Аграрно и Бизнес училище /ДАБУ/ и

Висше училище по мениджмънт – Варна

организират

ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ

за НАЙ-ДОБЪР БИЗНЕС ПЛАН

в областта на устойчивото земеделие

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

В състезанието могат да участват: млади хора, студенти, ученици и други заинтересовани лица от трансграничния регион България-Румъния.

Целевия регион обхваща следните административни области, съответно:

- за България – областите: Добрич, Варна, Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин;

- за Румъния – областите: Констанца, Калараш, Джурджо, Телеорман, Олт, Долж, Мехединти, Илфов, Крайова/.

Целта на състезанието е:

- да провокира младите хора от трансграничния район да генерират нови идеи за развитие на бизнес, свързани със селските райони;

- да стимулира предприемаческата нагласа на младите и да ги насърчи да демонстрират активно поведение;

- да привлече и ангажира вниманието на младите хора към рационално използване на природните ресурси и устойчивото развитие;

- да промотира новите аспекти на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз за новия програмен период 2014 – 2020 г.

Бизнес планът може да обхваща всички отрасли на земеделието, допустими за подпомагане чрез мерките и инструментите на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, в т.ч.: животновъдство, растениевъдство, горско стопанство и

Представените бизнес планове трябва да са насочени към разработване на бизнес идеи, отговарящи на приоритетите, залегнали в новата ОСП за периода 2014 – 2020 г.

Всеки участник в състезанието може да участва само с един бизнес план. Бизнес планът се подава изцяло на български/румънски език или английски  език.

Разработките следва да бъдат оформени и подадени изцяло по електронен път. За да бъдат улеснени участниците в процеса на разработване на идеите и с оглед обективност на оценяването, е разработен електронен ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ в онлайн състезание. Формулярът може да бъде изтеглен от интернет страницата на кампанията и има препоръчителен характер (не е задължителен като форма), като оценителите ще следят за пълнотата и съдържанието на разработката в съответствие с поставените критерии за оценка.

Бизнес плановете може да изпращате по един от следните начини: на електронната поща на кампанията: agroinfo.project@gmail.com, на електронен носител /флаш памет, диск, карта памет/ - лично или изпратени по пощата на адрес: град Добрич, 9300, ул. „България“ 3, за Сдружение ДАБУ.

Разработките следва да бъдат представени по електронен път/носител във формати: .doc/.docx (MS Word).xls/.xlsx (Еxcel) (за финансови таблици) или .pdf.

Бизнес плановете следва да изпращате на електронната поща на кампанията: agroinfo.project@gmail.com най-късно до 13.04.2017 г.

Период на провеждане на състезанието:

01.11.2016 г. - 13.04.2017 г., КРАЙНИЯТ СРОК Е УДЪЛЖЕН ДО 13.04.2017г.

Краен срок за участие:

23:00 часа на 13.04.2017 г.

Оповестяване и разпространение на резултатите:

Десетте бизнес плана от България и Румъния, събрали най-голям брой точки, ще бъдат оповестени на 26.04.2017г. във Facebook страницата на проекта /ОСП за устойчив растеж/ и на интернет страницата на кампанията - http://agroinfo.dabu-edu.org/.

Авторите на отличените 10 най-добри бизнес предложения от България и Румъния ще бъдат поканени да участват в публично събитие, което ще се проведе на 11 и 12 май 2017 г. в град Варна, в рамките на което ще представят своите идеи. Организаторите ще покрият разноските във връзка с тяхното участие (настаняване, изхранване, транспорт).

Събитието ще популяризира най-интересните, креативни и иновативни идеи, не само пред присъстващите медии и публика, а също така ще бъде предавано на живо в интернет чрез live-stream.

Награди:

Класираните 10 най-добри предложения за бизнес план ще бъдат наградени USB флаш памет /64 GB/ и сертификат за участие.

 

Формуляр за участие можете да изтеглите тук

Пълните условията за участие може да изтеглите от тук