FACEBOOK
Print

Un nou ajutor financiar pentru crescatorii de animale

Ministerul Agriculturii pregateste un nou sprijin financiar pentru crescatorii de animale. De aceasta data cei vizati sunt oierii, care vor primi, potrivit MADR, 1leu pe kilogramul de lana comercializata.

Noul proiect de lege, publicat pe site-ul MADR, se numeste „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine si caprine pentru comercializarea lanii”.

Schema de ajutor de minimis reglementata de prezenta hotarare nu se aplica urmatoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a caror valoare este fixata pe baza pretului sau a cantitatii de produse cumparate sau introduse pe piata;

b) ajutoarelor destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate.

Schema de ajutor de minimis se acorda crescatorilor de animale care isi desfasoara activitatea in domeniul cresterii ovinelor si caprinelor.

Prevederile prezentei scheme se aplica:

a) producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator emis in baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, valabil pana la data platii ajutorului de minimis;

b)producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)producatorilor agricoli persoane juridice

Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis pentru comercializarea lanii, beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (2) care solicita ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotarari, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

a)sa detina o exploatatie inregistrata in Registrul National al Exploatatiilor, astfel cum e prevazut in Norma sanitara veterinara pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sa faca dovada comercializarii cantitatii de lana pentru care cere acordarea sprijinului catre o entitate autorizata sanitar-veterinar in acest scop;

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii, potrivit art. 3 alin. (6) din
Regulamentul de minimis in sectorul agricol.

Valoarea sprijinului financiar reprezentand ajutor de minimis care se acorda beneficiarilor este de 1leu/kg. lana comercializata, pentru schema prevazuta la art.4 alin. (1) in conditiile prevazute la art. 5.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.

In cazul nerespectarii prevederilor de la art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligati la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data incasarii acestuia.

Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazute de prezenta hotarare sunt de 36.000 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2018 la capitolul 83.01 “Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, articolul 40.15 “Sprijinirea producatorilor agricoli”.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, beneficiarii prevazuti la art. 4 alin. (2) depun o cerere de inscriere in Program prin
care solicita inregistrarea in Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a crescatorilor de ovine si caprine pentru comercializarea lanii, conform modelului prevazut in anexa nr.1, insotita de urmatoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b)copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, dupa caz in cazul persoanelor juridice, precum si copie a B.I./C.I. al/a imputernicitului persoana fizica, dupa caz;

c)dovada cont activ banca/trezorerie;

d)declaratie pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa nr.2

Directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza cererile, le verifica impreuna cu documentele anexate si intocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului sustinere a crescatorilor de ovine si caprine pentru comercializarea lanii,, al carui model este prevazut in anexa nr. 3.

Directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, pe a carei raza teritoriala se afla exploatatia verifica sumele primite anterior de beneficiarii prevazuti la art.4 alin.(2) in baza hotararilor de Guvern prevazute la art.11 alin.(3) si a celor declarate de solicitant in cerere, in vederea calcularii sumelor ramase si potential a fi primite prin prezenta schema de ajutor de minimis.

Pentru obtinerea sprijinului prevazut la art 6 alin (2), solicitantii inregistrati in Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a
crescatorilor de ovine si caprine pentru comercializarea lanii si verificati potrivit prevederilor alin. (1) au obligatia sa depuna la directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, documente justificative care sa ateste comercializarea productiei de lana obtinuta, pana la data limita a anului de cerere, respectiv 1 iulie, inclusiv.

Documentele justificative prevazute la alin. (2) sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care sa rezulte cantitatea de lana comercializata.

Directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, verifica documentele justificative prevazute la art. 10 alin. (3) si
completeaza in mod corespunzator Registrul unic pentru accesarea Programului sustinere a crescatorilor de ovine si caprine pentru comercializarea lanii.

Suma reprezentand ajutor de minimis prevazuta la alin. (2) tine cont de sumele acordate anterior beneficiarului in temeiul Hotararii Guvernului nr.638/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de berbeci/tapi de reproductie din rase specializate”, al Hotararii Guvernului nr.723/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline si/sau tauri de reproductie din rase de carne”, al Hotararii Guvernului nr. 852/2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de animale de reproductie din rase pure si/sau hibride din specia porcine”, precum si orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis, in perioada 2015 –2017.

Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti intocmesc, pana la data de 1 iulie, Situatia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, pe care o transmit Directiei generale buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Directia generala buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice situatia centralizatoare, in vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5.

Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale se alimenteaza conturile directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti vireaza sumele cuvenite in conturile beneficiarilor, potrivit legislatiei in vigoare si incarca informatiile corespunzatoare in Registrul ajutoarelor de stat.

Sursa: https://www.stiriagricole.ro

 

 

CĂUTARE

Lun Ma Mie Joi Vi Sam Dum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chestionar

Au fost utile informații în pagina noastră?
De unde cumpăraţi produsele alimentare pentru familia dumneavoastră?
Care sunt sursele de informaţii privind măsurile deschise/actuale de susţinere prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ?

Vizite

0998606
Copyright (c) 2016 DABS All rights reserved.