FACEBOOK

CAMPANIA DE INFORMARE SE ADRESEAZĂ:

Campania CAP for Sustainable Growth: Mission Possible își propune să realizeze o serie de obiective definite, în funcție de necesitățile celor trei grupuri principale de părți interesate din zona transfrontalieră Bulgaria-România, în ceea ce privește PAC:

1)  Publicul general, cu o atenție deosebită acordată tinerilor din mediul urban;

2)  Fermierii și antreprenorii agricoli / manageri;

3)  Factorii de decizie politică la nivel local și regional, inclusiv instituțiile de  reglementare, implicate în implementarea planurilor agricole naționale referitoare la aspectele din PAC.

 

CARE SUNT OBIECTIVELE CAMPANIEI:

Obiectivele acțiunii de informare sunt legate de grupurile-țintă, astfel cum au fost definite mai sus:

(i)     redefinirea dezbaterii publice din Bulgaria, atrăgând atenția asupra funcțiile importante sociale pe care PAC le conferă agricultorilor (în ceea ce privește, în general și în special, oamenii din mediul urban);

(ii)    sensibilizarea şi comunicarea mesajelor-cheie ale PAC privind sustenabilitatea agriculturii;

(iii)   facilitarea tranziţiei rapide și durabile către o politică sectorială care duce agricultura spre dezvoltare durabilă, de asemenea, promovarea bunăstării comune, cum ar fi conservarea mediului și siguranța alimentară.

 

CARE ESTE SCOPUL CAMPANIEI:

Specificul zonei transfrontaliere Bulgaria-România

 

Zona transfrontalierã România – Bulgaria se caracterizează printr-o diversitate biologicã excepţională şi prin peisaje valoroase din punct de vedere ambiental şi cultural, care sunt supuse unor serii de presiuni şi conflicte de utilizare (de exemplu, din industrie, agriculturã excesivã, schimbările climatice, transport, precum și fluxul turistic gestionat defectuos). /Ibid., p. 16/.

Cele 393,200 de hectare de pe suprafața României includ 78.21% terenuri agricole, 10,77% păduri și alte terenuri forestiere și 4,02% ape și lacuri.

Specificitatea principală a zonei bulgărești o reprezintă rețeaua unică de râuri (20 de afluenți mari ale Dunării) care fac parte din zona de drenaj a Mării Negre și irigă terenurile agricole ce reprezintă 52% din totalul terenurilor arabile din Bulgaria și peste 20% din domeniile cu viticultură. /Operational Programme Of The Romania-Bulgaria Cross Border Area 2014-2020, p.10/.

Structura economică a regiunii este dominată, în mod tradițional, de agricultură, care rămâne cel mai mare angajator. Specializarea este în principal bazată pe producţia de cereale, legume, struguri şi fructe, completată de sectorul animal. Fermele de familie, mai degrabă mici, arată productivitate redusă a muncii; prin urmare, nivelul de competivitate pentru produsele de bază pe piața produselor alimentare este scăzut, fiind marcat de lipsa investițiilor în echipamente și utilaje moderne /Romania-Bulgaria Cross-Border Cooperation Program 2007-2013, p.16/. O mare parte din terenurile arabile a fost prevăzută pentru agricultură intensivă – recoltare și irigare a imenselor suprafețe pe scară largă. /Ibid/.

Zona transfrontalieră România-Bulgaria este bogată în arii protejate în cadrul NATURA 2000. Cu toate acestea, poluarea râurilor și apelor produsă de agricultura aduce prejudicii serioase biodiversității.

În același timp, piața în creștere pentru produsele alimentare organice (mai ales în centrele regionale mari - Varna și Ruse în Bulgaria, Constanța și Craiova în România), precum și în industria turismului la Marea Neagră oferă noi oportunități de dezvoltare pentru sectorul agricol.

 

Principalele probleme ale zonei /Ibid/, în ceea ce privește agricultura, sunt:

·            activități agricole necompetitive gestionate în mod tradițional;

·            slabă dezvoltare  a technologiei;

·            apariția frecventă de inundații;

·            managementul defectuos al resurselor naturale, biodiversității și în protecția naturii;

·            gradul crescut de migrație a forței de muncă.

Cu toate acestea, există un potențial bun pentru creștere în zonă, datorită /Ibid/:

·            solului fertil, bine irigat, benefic pentru agricultura (potențial pentru produsele ecologice);

·            resurselor naturale diverse;

·            rețelei dezvoltate de universități și institute de cercetare în domenii, legate de studiile agricole;

·            nivelului scăzut al costului cu forța de muncă, calificată, cu bună educație de bază;

·            tradițiilor multiculturale și a diversității etnice;

 

·            patrimoniului cultural în mediul rural (potențial pentru ecoturism).

CĂUTARE

Lun Ma Mie Joi Vi Sam Dum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chestionar

Au fost utile informații în pagina noastră?
De unde cumpăraţi produsele alimentare pentru familia dumneavoastră?
Care sunt sursele de informaţii privind măsurile deschise/actuale de susţinere prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ?

Vizite

1111020
Copyright (c) 2016 DABS All rights reserved.