FACEBOOK

Cele 24 activități ale acțiunii de informare au fost organizate în 6 pachete de lucru (PL), după cum urmează: PL 1, 5 și 6 sunt pachetele de bază, care suportă întreaga implementare a campaniei; PL 2, 3 și 4 îndeplinesc obiectivele specifice, respectiv (i), (ii) și (iii).

 

Pachetul de lucru 1: Aspecte introductive

Activitatea 1.1. Constituirea echipei de proiect

Activitatea 1.2. Elaborarea unui set de documente,  planuri și modele pentru managementul, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului

Activitatea 1.3. Lansare şi sensibilizare:

(i)   Dezvoltare a unui site web multilingv al Campaniei (BG, RO, EN);

(ii)   Crearea unui grup/unei pagini pe Facebook şi a unui canal pe YouTube, cu întreținere în limbile: bulgară, română, engleză;

(iii)  Organizarea de 4 conferințe de presă promoționale - Varna și Constanța (mediul urban), Dobrich și Medgidia (mediul rural/ centre agricole).

(iv)  elaborarea și distribuirea scrisorilor informative către părțile interesate - organizații, asociații de ramură în agricultură, universități, asociații de tineret, birouri regionale ale Ministerului Agriculturii din Bulgaria și ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România).

 

Pachetul de lucru 2: Promovarea funcțiilor sociale ale agriculturii și susținerea PAC pentru dezvoltare durabilă

Activitatea 2.1. Dezvoltarea unei baze de date a companiilor/fermelor care se ocupă cu agricultura organică și intensificare durabilă a agriculturii în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria (inclusiv cei care au primit sau nu au beneficiat de fonduri în cadrul Pilonului 2 PAC, pe parcursul perioadei precedente de programare).

Activitatea 2.2. Realizarea de interviuri cu 10 fermierii selectați / întreprinderi agricole din baza de date și a unui spot-video de scurtmetraj (cu subtitrare în bulgară şi română )

Activitatea 2.3. Difuzarea spoturilor pe  YouTube şi Facebook

Activitatea 2.4. Tipărirea și difuzarea unui catalog de bune practici "Funcțiile sociale agriculturii și susținerea PAC pentru dezvoltare durabilă" în limba bulgară și în limba română. Difuzarea versiunii electronice a catalogului pe site-ul campaniei și pe site-uri de social media.

Activitatea 2.5. Organizarea unei competiții tansfrontaliere on-line, pentru planuri de afaceri în agricultura durabilă, în conformitate cu prioritățile PAC pentru 2014-2020; selecția celor 10 mai bune  planuri, făcută de către o echipă de experți, alcătuită din reprezentanți ai mediului de afaceri, universitățile/entitățile de cercetare și ale administrației publice/ birourile locale ale Ministerelor Agriculturii.

Activitatea 2.6. Organizarea unui eveniment de publicitate pentru prezentarea planurilor de afaceri câștigătoare în Varna (Bulgaria), inclusiv transmitere live-stream.

 

Pachetul de lucru 3: Consolidarea capacităților fermierilor și antreprenorilor agricoli să se angajeze în practici agricole durabile, prin PAC

Activitatea 3.1. Elaborarea și tipărirea unui set privind cursurile de formare, axat pe noile elemente ale schemelor de sprijin pentru planurile naționale de dezvoltare rurală din Bulgaria și România, inclusiv o secțiune de comparaţie reciprocă și clarificări.

Activitatea 3.2. Organizare a sesiunilor de formare privind clarificarea noilor aspecte ale PAC și a schemelor de sprijin, în special, în cadrul Pilonului 2;

·           Trei sesiuni de formare în Bulgaria (Dobrich, Ruse si Targoviste) - 2 zile fiecare, 20 participanți.

·           Trei sesiuni de formare în România (Constanţa, Medgidia şi Craiova) - 2 zile fiecare, 20 participanți.

Activitatea 3.3. Organizarea unui eveniment multiplicator de creare rețelei pentru fermieri din Bulgaria şi din România (participanți la activitatea 2), având ca obiectiv instruirea fermierilor cum să sprijine alți reprezentanți ale comunităților lor ladepunerea cererilor pentru Pilonul 2 de finanțare, inclusiv transmitere live-stream - 30 de participanți (15 din Bulgaria și 15 din România) în Varna, Bulgaria; live-stream pe Internet și publicitate în Social Media.

Activitatea 3.4. Elaborarea și distribuirea unui poster al campaniei, promovând noile oportunități de sprijin din cadrul Pilonului 2 în cursul noii perioade de programare. Posterele vor fi distribuite între autoritățile locale din regiunea Transfrontalieră de Cooperare Bulgaria-România.

 

Pachetul de lucru 4: Promovarea agriculturii durabile, bazate pe PAC, cu ajutorul autorităților locale din zona de Cooperare Transfrontalieră Bulgaria-România

Activitatea 4.1. Organizare a 2 dezbateri publice privind oportunitățile de dezvoltare durabilă prin PAC, în zona de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria – respectiv în mun. Targovishte (Bulgaria) și în mun. Constanța (România), inclusiv transmitere live-stream, cu 30 de participanți la fiecare eveniment - reprezentanți ai autorităților locale și regionale, reprezentanțelor regionale ale organismelor naționale de consiliere agricolă, cercetători, mici fermieri și proprietari ai intreprinderilor agricole mici, precum şi cetățenii din zona de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria.

Activitatea 4.2. Organizarea unui panel de discuții "Dezvoltarea locală durabilă, prin aplicarea PAC: Oportunitățile până în 2020", în cadrul programului Târgului Internațional de Agricultură în Dobrich 2016, inclusiv transmitere live-stream;

Activitatea 4.3.  Organizarea unei expoziții de Alimente-Bio și Bio-Produse, cu prezentare privind modul în care bio-produsele alimentare pot fi incluse în serviciile de alimentație publică gestionate de administrațiile locale - catering școlar, cantine în entități de învăţământ superior, cursuri de gătit și despre stilul de viață sănătos – în Varna (Bulgaria ) - găzduit de către Institutul de Arte culinare de la Universitatea de Management din Varna (VUM); 2 zile și transmitere live-stream pe Internet.

 

Pachetul de lucru 5: Campanie de promovare în mass media Agricultură durabilă  bazată pe PAC

Activitatea 5.1. Editarea unui pachet materiale de presă pentru difuzare (inclusiv articole scrise de experți), referitoare la noua orientare a PAC spre sporirea performanțelor de mediu și misiunea publică agriculturii (sunt prevăzute 20 de articole)

Activitatea 5.2. Publicare si difuzare a pachetului de materiale tiparite în presa din Bulgaria și România

Activitatea 5.3. Publicarea tuturor materialelor proiectului pe website-ul acestuia, precum și în Social Media;

Activitatea 5.4. Realizarea de un film de informare de 10 min. Lungime, cu titlul "Cum să creştem hrana noastră de astăzi fără să distrugem hrana copiilor noștri pe viitor" și un spot TV, de 30 de secunde, realizat pe materialele din film.

Activitatea 5.5. Difuzarea filmului de informare pe posturi TV naţionale şi regionale în zona de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria (de 5 ori).

Activitatea 5.6. Difuzarea spoturi radio și organizarea a trei sesiuni de programe de radio prevăzute  pe un post de radio național.

 

Pachetul de lucru 6: Finalizarea proiectului

Activitatea 6.1. Conferințe de presă privind diseminarea rezultatelor proiectului în Dobrich (BG) și în Constanța (RO)

Activitatea 6.2. Elaborarea și difuzarea unui pliant cu rezultatele proiectului, către toate părțile interesate; versiuni în limba română și în limba bulgară;

 

Activitatea 6.3. Evaluare şi elaborare de raport.

CĂUTARE

Lun Ma Mie Joi Vi Sam Dum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chestionar

Au fost utile informații în pagina noastră?
De unde cumpăraţi produsele alimentare pentru familia dumneavoastră?
Care sunt sursele de informaţii privind măsurile deschise/actuale de susţinere prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ?

Vizite

1137919
Copyright (c) 2016 DABS All rights reserved.