FACEBOOK

Rezimat1

Politica agricolă comună (PAC) a fost creată pentru a-i ajuta pe agricultorii europeni să producă hrană pentru peste 500 de milioane de cetățeni ai UE. Ea urmărește, în principal, să asigure o aprovizionare stabilă cu alimente sigure, produse în mod durabil, la prețuri abordabile, și un standard de viață decent pentru cei aproape 22 de milioane de lucrători din sectorul agricol.

Sectorul agricol al UE numără aproximativ 11 milioane de exploatații agricole, care asigură locuri de muncă pentru circa 22 de milioane de persoane. Însă această cifră se dublează dacă se includ locurile de muncă create în sectorul prelucrării, al vânzării cu amănuntul și al distribuției de alimente, ceea ce face din sectorul agroalimentar european cel mai important sector de ocupare a forței de muncă.

Tot în acest sector s-au obținut rezultate foarte bune în ultimii ani, în ciuda recesiunii și a provocărilor din ce în ce mai mari generate de schimbările climatice, de lipsa apei, de scăderea fertilității solului, de costurile la energie etc. Sectorul agroalimentar reprezintă 6 % din PIB-ul UE.

Mai mult, UE a devenit un exportator net de produse alimentare și băuturi. Exporturile au înregistrat o creștere medie anuală de 8 % în ultimii 10 ani, ajungând la 129 de miliarde EUR în 2015.

Preocupările legate de schimbările climatice și de probleme precum pierderea biodiversității sau calitatea apei și a solurilor, arată că agricultura joacă un rol din ce în ce mai important și în gestionarea durabilă a resurselor naturale.  

Este o realitate pe care comisarul european Phil Hogan a evocat-o în repetate rânduri: " Asigurând o aprovizionare constantă cu produse alimentare sigure, agricultura europeană oferă fundamentul pe care s-a construit industria agroalimentară dinamică a UE și rămâne un motor vital al economiei rurale în sens larg."

Beneficiind de un buget anual de aproximativ 59 de miliarde EUR, PAC consolidează competitivitatea și viabilitatea agriculturii în Europa, finanțând o serie de măsuri de susținere prin Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și prin ondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), mai exact prin:

·         Plăți Directe , care constituie un sprijin important pentru agricultori ajutându-i să își stabilizeze veniturile, cu condiția să respecte normele de mediu și cu cele în materie de securitate și de bunăstare a animalelor. Aceste plăți anuale sunt cu precădere „decuplate" de la producție (agricultorii decid ce doresc să producă în funcție de randamentul probabil pe piață și în funcție de sprijinul public). Ele sprijină viabilitatea pe termen lung a exploatațiilor agricole în fața volatilității piețelor și a imprevizibilității condițiilor meteorologice și recunosc contribuția agricultorilor la societate prin măsurile de protecția mediului pe care le iau și prin bunurile publice pe care le produc. Plățile sunt finanțate integral de UE și reprezintă peste 70 % din totalul cheltuielilor PAC. De la reforma din 2013, 30 % din plățile directe sunt legate de respectarea a trei practici agricole durabile care sunt benefice pentru mediu și contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice. Este vorba de calitatea solurilor, biodiversitate și sechestrarea carbonului – așa-numitele măsuri de „ecologizare.

·         Măsuri de piață  de redresare a situației în cazul în care legile pieței nu mai acționează normal. De exemplu, dacă cererea scade brusc din cauza unei amenințări la adresa sănătății sau dacă prețurile scad din cauza unui surplus temporar de produse pe piață, Comisia Europeană poate activa măsuri de sprijinire a pieței. Cheltuielile efectuate în acest context, inclusiv din FEGA, sunt, prin natura lor, imprevizibile, dar tind să reprezinte aproximativ 5% din totalul cheltuielilor PAC. Acest segment din buget include și elemente precum  promovarea produselor agricole europene of EU  și programele derulate de UE în școli.

·         programele derulate de UE în școli, care oferă un cadru pentru investiții în proiecte individuale vizând exploatațiile agricole sau în alte activități în zonele rurale , în funcție de prioritățile economice, de mediu sau sociale stabilite la nivel național sau regional. Finanțate prin FEADR, ele acoperă proiecte de investiții în exploatațiile agricole și de modernizare a acestora, subvenții la instalarea tinerilor fermieri, măsuri de agromediu, reconversia ecologică, agroturismul, renovarea satelor sau furnizarea de internet de bandă largă în zonele rurale. Reprezentând aproape 25 % din fondurile PAC, aceste măsuri sunt, în general, cofinanțate din fonduri naționale, regionale sau private și se întind, în general, pe mai mulți ani.

 

1 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/index_ro.htm

 

Reforma PAC2

Importanţa agriculturii

Agricultura este în centrul vieţii noastre. Majoritatea produselor pe care le consumăm şi utilizăm zilnic provin de la o fermă, de la lapte, pâine, carne, legume şi vin, la îmbrăcăminte şi flori.

Fermierii au un rol unic. Aceştia produc alimente sigure, de calitate superioară. Dar ne aşteptăm ca ei să aibă totuşi grijă de peisajul natural, să ajute la combaterea schimbărilor climatice şi să menţină diversitatea agricolă.

Rolul PAC

Politica Agricolă Comună (PAC) A Europei a fost creată pentru a ajuta fermierii din Europa să ofere aceste beneficii publice.

De la lansarea ei în 1962, PAC a făcut progrese în abordarea provocărilor globale care ne afectează pe toţi. În iunie 2013, instituţiile UE au căzut de acord asupra unei direcţii noi pentru PAC, cu scopul de a-i ajuta pe fermieri să facă faţă mai bine acestor provocări. Reforma a fost modelată de o dezbatere publică integrală cu cetăţenii şi părţile interesate.

Garantarea securităţii alimentare

Cei 500 de milioane de consumatori din Europa depind cu toţii de o sursă fiabilă de alimente sănătoase, nutritive, la un preţ accesibil. Dar agricultura nu înseamnă doar cantitate. Noua PAC promovează diversitatea şi calitatea, respectând varietatea largă a tradiţiilor agricole ale Europei.

Face acest lucru orientând mai bine sprijinul public, reducând diferenţele de remunerare din diferite ţări şi regiuni din UE şi susţinând toate tipurile diferite de ferme şi practici agricole, fie mari, mici, de familie, tradiţionale sau organice.

Întrucât zona de producţie din Europa poate fi extinsă doar în mică măsură, creşterea productivităţii trebuie să fie generată prin cercetare şi tehnologii noi. Noua PAC finanţează suplimentar aceste sectoare, oferindu-le fermierilor posibilitatea de modernizare şi creştere a eficienţei.

Protejarea mediului înconjurător

Utilizarea atentă a resurselor naturale este esenţială pentru producţia de alimente şi calitatea vieţii noastre, în prezent şi în viitor.

Noua PAC sprijină fermierii pentru a asigura protecţia mediului înconjurător şi a biodiversităţii.

30% din plăţile directe – sprijinul financiar pe care fermierii îl primesc prin intermediul PAC – sunt alocate pentru practicile durabile şi ecologice, cum ar fi diversificarea culturilor şi întreţinerea păşunilor permanente, precum şi protejarea zonelor ecologice ale fermelor.

Se oferă, de asemenea, un ajutor specific pentru agricultura organică.

Păstrarea vitalităţii zonelor rurale

PAC protejează, de asemenea, comunităţile rurale şi oamenii care trăiesc şi muncesc în cadrul acestora.

Agricultura şi sectorul agroalimentar reprezintă cel mai mare sector din Europa, asigurând 6% (46 de milioane) din totalul locurilor de muncă. Acestea joacă un rol esenţial în economia şi societatea noastră. Totuşi, prea puţini tineri privesc agricultura ca pe o profesie atractivă. În prezent, numai 6% dintre fermieri au vârsta sub 35 de ani.

Noua PAC se concentrează asupra sprijinirii fermierilor din UE pentru a păstra vitalitatea zonelor rurale. Aceasta stimulează ocuparea forţei de muncă, antreprenoriatul şi lanţurile alimentare locale, sprijinind activităţile rurale prin finanţare. Îi ajută pe fermieri să îşi modernizeze fermele şi să investească şi în alte sectoare, pe lângă sectorul agroalimentar.

Sunt implementate programe specifice pentru susţinerea agriculturii în condiţii dificile, cum ar fi zonele montane, şi a tinerilor fermieri în primii cinci ani de activitate în domeniu.

Specific schemes are in place to support farming in difficult conditions, such as mountainous areas, and young farmers in their first five years in the sector.

2 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/cap-reform/index_ro.htm;

Aprofundarea PAC3

Un nou parteneriat între Europa şi fermieri

PAC este o punte între aşteptările cetăţenilor din UE privind agricultura şi nevoile fermierilor din UE care se confruntă cu provocări economice şi de mediu. Este o investiţie a Uniunii Europene într-un sector strategic în termeni de alimente, mediu înconjurător şi creştere economică în zonele rurale.

În iunie 2013, instituţiile UE au căzut de acord asupra unei direcţii noi pentru Politica Agricolă Comună. Reforma a fost modelată de o dezbatere publică integrală cu cetăţenii şi părţile interesate, având obiectivul de a o adapta la noile provocări în ceea ce priveşte::

  • poziţia competitivă a agriculturii europene;
  • corectitudinea şi diversitatea sistemelor de agricultură din Europa;
  • schimbările climatice şi protecţia resurselor naturale; şi
  • relaţiile dintre actorii din lanţul alimentar.

 

O politică mai corectă, mai ecologică şi mai eficientă

Noua PAC deţine instrumente pe termen scurt, mediu şi lung pentru a asigura capacitatea sectorului agricol din UE de a produce alimente de calitate pentru mai mult de 500 de milioane de consumatori, a creşte durabilitatea economică şi ecologică a sectorului şi a menţine diversitatea zonelor rurale, a tradiţiilor şi a practicilor agricole din UE. Aceasta are ca obiective:

Asigurarea unei surse fiabile de alimente sănătoase, la preţuri accesibile

·         Transformarea diversităţii agriculturii în punct forte. Plăţile directe vor fi distribuite în mod mai echitabil între statele membre, între regiuni şi între fermieri, pentru a valorifica la maxim tradiţiile, practicile agricole şi economiile rurale diferite ale Europei.

·         Consolidarea poziţiei fermierilor în lanţul alimentar, pentru a le oferi posibilitatea de a obţine cel mai bun preţ de pe piaţă pentru produsele lor. Organizaţiile profesionale şi inter-profesionale vor avea noi drepturi pentru a-şi putea spori eficienţa, iar organizaţiile de producători vor fi sprijinite în vederea creşterii vânzărilor directe între producători şi consumatori.

·         Asigurarea unei mai bune protecţii împotriva volatilităţii preţurilor. Vor fi promovate fondurile mutuale şi asigurarea veniturilor din agricultură. O nouă rezervă pentru situaţii de criză va asigura imediat sprijinul pentru fermieri în eventualitatea unei crize economice, a unei crize legate de condiţiile meteorologice sau a unui alt tip de criză.

Ecologizarea şi eficientizarea agriculturii

·         Încurajarea unei utilizări mai eficiente a resurselor naturale pentru combaterea schimbărilor climatice şi protecţia biodiversităţii. 30% din plăţile directe şi 30% din fondurile pentru dezvoltare rurală vor fi alocate pentru metode durabile de producţie. Se va oferi un ajutor specific pentru agricultura organică.

·         Dublarea fondurilor pentru cercetare, inovare şi schimb de cunoştinţe, inclusiv prin intermediul unui nou Parteneriat european pentru inovare. Acesta încurajează colaborarea mai strânsă între cercetători şi fermieri, ajutându-i să se modernizeze şi să îşi crească producţia, folosind mai puţine resurse pentru rezultate mai bune.

 

Revitalizarea zonelor rurale şi a comunităţilor rurale

·         Creşterea numărului de fermieri din Europa făcând profesia mai atractivă pentru tineri. Tinerii fermieri cu vârsta sub 40 de ani vor fi eligibili pentru un sprijin financiar suplimentar de 25% în primii cinci ani de activitate în domeniu.

·         Stimularea ocupării forţei de muncă şi a antreprenoriatului prin sprijinirea activităţilor rurale în vederea dezvoltării în alte sectoare, pe lângă sectorul agroalimentar, de exemplu procesarea alimentelor sau turismul rural.

·         Asigurarea unei mai bune distribuiri a sprijinului financiar în vederea stimulării creşterii şi a ocupării forţei de muncă. Numai fermierii „activi” vor beneficia de plăţi. Persoanele care lucrează în zone mai puţin favorizate se califică pentru fonduri suplimentare, la fel şi micii fermieri a căror schemă de sprijin va fi simplificată.

 

PAC este esenţială pentru a proteja viitorul agriculturii şi al vieţii rurale din Europa.

3 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/cap-in-depth/index_ro.htm

 

Mai multe informații despre  Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene:

·         PAC după 2013  CAP after 2013

·         Politica agricolă comună (PAC) și agricultura în Europa – întrebări și răspunsuri here

·         Aflați mai multe despre PAC în țara dumneavoastră here

·         Comisia Europeană - Agricultură și dezvoltare rurală

·         Istoria PAC The history of the CAP 

·         Reforma PAC 2014-2020 - prezentare Overview of the CAP reform 2014-2020

 

·         Publicaţii, rapoarte, reviste etc. despre PAC Publications, reports, magazines, etc. on CAP

CĂUTARE

Lun Ma Mie Joi Vi Sam Dum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Chestionar

Au fost utile informații în pagina noastră?
De unde cumpăraţi produsele alimentare pentru familia dumneavoastră?
Care sunt sursele de informaţii privind măsurile deschise/actuale de susţinere prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ?

Vizite

1111028
Copyright (c) 2016 DABS All rights reserved.