FACEBOOK
Print

Въвеждат се нови критерии по подмярка 4.2

 

1958036 658050897649528 5813395479425681437 nДва нови критерия ще бъдат въведени при оценката на проекти по подмярка 4.2 от ПРСР, насочена към преработката на селскостопански продукти:

  • Проекти на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопанска продукция от най-малко три години, не са получавали финансова помощ за сходна дейност и имат средносписъчен брой на персонала за всяка от предходните три приключени финансови години минимум 5 души;
  • Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност – т.е. предприятия, които през последните три години са изнасяли част от продукцията си (минимум 10%) отвъд граница.

„Целта е да се коригират някои „пропуски“ или за да се „зарадват“ някои конкретни преработватели. Тези два нови критерия определено удрят едно рамо на по-големите преработватели, които в предходния прием не можаха да вземат достатъчно точки най-вече поради разположението си в големите градове. Същевременно се навъдиха безброй кандидати за нови малки преработвателни мощности, на чиито продукти се надяваме да се радваме някой ден“, коментират експертите от фондация „ИнтелиАгро“.

Според последния индикативен график, публикуван на страницата на Министерство на земеделието и храните, през 2017 г. потенциалните бенефициенти могат да очакват прием по подмярка 4.2 през месеците май – юни. Май вече дойде, но по отношение на приема има твърде много неясноти.
Така например от началото на годината се говори за възможността за „бърз прием“ – единствено за оборудване за преработка, като проектите да имат кратък срок на изпълнение и по-нисък лимит – 500 000 евро. Мотивацията за подобен неочакван ход е заплахата от това да се загубят средства по програмата, поради непокриване на заложените за изпълнение показатели. Засега обаче не е ясно дали ще има движение в тази посока.

Междувременно се обсъжда и наддоговориране на проекти от предходния прием, като точките да паднат под 50, а договори с одобрените бенефициенти в критичния диапазон да се сключват под условие – т.е. че ще бъдат одобрявани единствено при освобождаване на бюджет. Тук възниква въпросът: защо се гласуват и приемат критерии и съответни бюджети, като в последствие се правят всевъзможни гимнастики за да има повече доволни, посочват от „ИнтелиАгро“.

Експертите на фондацията припомнят досегашните правила, които може да направят кандидатите с проекти малко по-подготвени.

Разходи и кандидати, които ще се подпомагат

Инвестициите, обект на подкрепа по подмярка 4.2, следва да са свързани с преработка и/или маркетинг на земеделски продукти, попадащи в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС. Изключени от подпомагане са рибните продукти. Подкрепата е насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

• оборудване и модернизация на вече съществуващи предприятия с цел подобряване на производствените процеси и маркетинга;
• строителство и реконструкция на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;
• закупуване на специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
• внедряването на системи за управление на качеството;
• преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (за собствено потребление);
• постигане на съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Кандидатите по подмярка за преработка в ПРСР могат да са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Те могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия. По-едрите земеделски производители също са допустими кандидати. Стопанствата им трябва да имат стандартен производствен обем не по–малък от 8 000 евро.

Критерии и лимити по подмярка 4.2

Освен добавянето на двата нови критерия за оценка, споменати по-горе, не се очаква друга промяна в приоритетите по преработвателната подмярка. Така ще се запази предимството на проекти, насочени към: преработката на суровини от чувствителните сектори (животновъдство, , производство на плодове и зеленчуци и на медицински и ароматни култури); въвеждането на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в ХВП; инвестиции за покриване стандартите на ЕС, както и към преработка и производство на биологични продукти.

Приоритет имаше и ще има и за проекти, осигуряващи устойчива заетост в селските райони и насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост. Селските райони и Северозападния регион на страната отново получават допълнително точки. По отношение на чувствителните сектори обаче се обсъжда списъците с приоритетни култури и животни да бъде уеднаквен с този в подмярка 4.1.

Финансовата помощ за проектите е и ще бъде в размер на 50% от общия размер на допустимите за подпомагане разходи. Минималният размер на едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро, а максималният, след промени, гласувани от Комитета по наблюдение на Програмата, беше намален на 2 000 000 евро.

Източник: http://agronovinite.com/

Търсене

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Анкета

Беше ли полезна информацията, поместена в страницата?
Откъде купувате хранителните продукти за Вашето домакинство?
От къде се информирате за отворените/текущите мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.?

Посещения

0998612
Copyright (c) 2016 DABS All rights reserved.