FACEBOOK

Регламент № 1305/17.12.2013г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Регламент № 1306/17.12. 2013г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политикa

Регламент № 1307/17.12.2013г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика

Регламент № 1308 от 17.12. 2013г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти

Презентация на тема: Новата ОСП на ЕС - по-гъвкава и по-зелена

Приоритети във връзка със законодателните предложения за ОСП на ЕС за периода 2014-2020 година

 ОСП към 2020: Храните, природните ресурси и териториалните предизвикателства на бъдещето

ДОКЛАД относно бъдещето на ОСП след 2013 г. (2009/2236(INI)

Проект на Индикативна Годишна Работна Програма - Програма за развитие на селските райони 2014-2020, за 2017 година

Търсене

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Анкета

Беше ли полезна информацията, поместена в страницата?
Откъде купувате хранителните продукти за Вашето домакинство?
От къде се информирате за отворените/текущите мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.?

Посещения

1137924
Copyright (c) 2016 DABS All rights reserved.