FACEBOOK

Информационната кампания се провежда чрез реализацията на 24 дейности, организирани в 6 Работни пакета (РП), като дейностите от Работни пакети 1, 5 и 6 са посветени на цялостното изпълнение на кампанията и управлението на информационните мерки, а дейностите от РП 2, 3 и 4 са насочени към постигане конкретните цели на кампанията  – съответно (1), (2) и (3).

Работен пакет 1: Въвеждащи дейности

Дейност 1.1. Формиране на екип за изпълнение и управление на проекта

Дейност 1.2. Разработване на пакет от документи (планове, модели и др.), необходими за управлението, изпълнението, мониторинга и оценката на проекта

Дейност 1.3. Повишаване на осведомеността относно проекта:

(i)    Разработване на многоезична интернет страница на кампанията на български, румънски и английски език;

(ii)    Създаване на Facebook страница и на YouTube канал, поддържани на трите езика;

(iii)   Организация на 4 промоционални прес-конференции – Варна и Констанца (като градски центрове на силно урбанизирани райони),  Добрич и Меджидия (като административни центрове на традиционно селскостопански райони)

(iv)   Разработване и разпространение на информационни писма до заинтересованите организации като браншови асоциации в селското стопанство, университети, младежки асоциации, регионални офиси на Министерство на земеделието и храните в България и Министерство на земеделието и развитието на селските региони в Румъния и др.

Работен пакет 2: Промотиране на социалната функция на селското стопанство и подкрепата на Общата селскостопанска политика за устойчиво развитие

Дейност 2.1. Разработване на база-данни с фирми/частни ферми, които се занимават с органично производство и устойчива интензификация на селското стопанство (включително такива, които са получили или не са получили подкрепа в рамките на втория стълб на ОСП през предходния програмен период)

Дейност 2.2. Провеждане на интервюта с 10 избрани собственици на ферми или предприемачи в селското стопанство и разработване на кратки видео-клипове (със субтитри на български и румънски), представящи техния опит и споделени добри практики

Дейност 2.3. Излъчване на заснетите промоционални видео-клипове в YouTube и Facebook страницата на кампанията

Дейност 2.4. Отпечатване и разпространение на Каталог с добри практики „Социалната функция на селското стопанство и подкрепата на Общата селскостопанска политика за устойчиво развитие“ на български и румънски език. Каталогът ще има и електронна версия, качена на интернет страницата на кампанията и публикувана във Facebook.

Дейност 2.5. Организиране и провеждане на он-лайн състезание за най-добър бизнес план в областта на устойчивото земеделие в съответствие с новите приоритети на ОСП за периода 2014-2020 г.; Подбор на 10-те най-добри идеи от експертно жури, съставено от представители на бизнеса, изследователски и научни звена, университети, местната и регионална администрация и др.

Дейност 2.6. Оранизиране на публично събитие за представяне на най-добрите бизнес планове, получени в рамките на он-лайн състезанието в град Варна. Събитието ще се предава и на живо в интернет чрез live-stream.

Работен пакет 3: Изграждане на капацитет за ангажиране с устойчиви земеделски практики чрез ОСП на фермери и предприемачи в областта на селското стопанство

Дейност 3.1. Разработване и отпечатване на комплект обучителни материали, свързани с новите елементи на мерките за подкрепа в съответствие с националните планове и програми за развитие на селските райони в България и Румъния

Дейност 3.2.   Организиране на обучителни семинари за разясняване на новите аспекти от Общата селскостопанска политика и по специално мерките за подкрепа в рамките на втория стълб

·         Три обучителни семинара в България - в градовете Добрич, Русе и Търговище – двудневни, с по 20 участника във всеки

·         Три обучителни семинара в Румъния - в градовете Констанца, Меджидия и Крайова – двудневни, с по 20 участника във всеки

Дейност 3.3. Организиране на събитие за изграждане на мрежи за разпространение на резултатите – с участието на български и румънски фермери, целящо да обучи фермерите как да подпомагат представители на техните общности да кандидатстват за финансиране в рамките на втория стълб на ОСП, включващо live streaming. Събитието ще се проведе в гр. Варна и в него ще взета участие 15 български и 15 румънски фермери.

Дейност 3.4.  Разработване и разпространение на информационен плакат в рамките на кампанията, който рекламира новите възможности за финансова подкрепа в рамките на втория стълб на ОСП през новия програмен период. Плакатът ще бъде разпространен сред представителствата на местните и регионални власти в транс-граничния регион.

Работен пакет 4: Промотиране на устойчивото развитие на селското стопанство, стимулирано от ОСП, чрез местните власти в транс-граничния регион България-Румъния

Дейност 4.1.  Организиране и провеждане на 2 публични дискусии относно възможностите за устойчиво развитие чрез ОСП в транс-граничния регион България-Румъния – в градовете Търговище (България) и Констанца (Румъния). Всяка дискусия ще включва 30 участника – представители на местните и регионални власти, регионални представители на националните служби за съвети в земеделието, изследователи, дребни фермери и собственици на малки земеделски стопанства, граждани от трансграничния регион и др. - и ще бъдат излъчвани на живо в Интернет.

Дейност 4.2.  Организиране на дискусионен панел „Устойчиво местно развитие чрез ОСП: Възможности до 2020 г.“ в рамките на ежегодното Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него”, провеждащо се в гр. Добрич (България) в периода 23-27 август 2016 г. Събитието предвижда участието на 50 души - представители на местните и регионални власти, регионални представители на националните служби за съвети в земеделието, изследователи, дребни фермери и собственици на малки земеделски стопанства, граждани от транс-граничния регион и др. – и ще се излъчва и на живо в интернет.

Дейност 4.3.  Организиране на Изложение на био-храни и био-продукти с фокус върху представяне на модела как био-храните могат да бъдат част от системата на общественото хранене, управлявана от местната администрация – осигуряване на изхранване на ученици в училищата, университетските столове, уроци по готварство и здравословен начин на живот. Изложението ще се проведе в рамките на два дни гр. Варна (България), като домакин ще бъде Института за кулинарни изкуства към Висше училище по мениджмънт; събитието ще бъде предавано и на живо чрез live streaming.

Работен пакет 5: Медийна кампания „Устойчивост чрез ОСП“

Дейност 5.1. Разработване на медиен пакет, в т.ч. и специализирани статии, свързани с новия фокус на ОСП по отношение на подобряването на екологичните показатели и обществената роля на селското стопанство

Дейност 5.2. Публикуване в български и румънски печатни медии на разработените материали

Дейност 5.3. Публикуване на всички разработени по проекта материали на интернет страницата на проекта и в он-лайн пространството на кампанията в социалните медии

Дейност 5.4. Заснемане и изработване на 10-минутен информационен филм със заглавие „Как да отглеждаме храната си днес така, че да не унищожаваме храната за нашите деца“ и кратък 30-секунден телевизионен клип

Дейност 5.5. Излъчване на информационния филм по национални и регионални ТВ станции в транс-граничния регион

Дейност 5.6. Излъчване на радио-спотове и организиране на три специализирани радио  предавания (сесии) по национални радиостанции.

Работен пакет 6: Финализиране на проекта

Дейност 6.1. Провеждане на две финални пресконференции в градовете Добрич и Констанца за представяне на резултатите от реализацията на проекта

Дейност 6.2. Отпечатване и разпространение на информационна листовка с резултатите от реализацията на проекта сред заинтересованите лица, на български и румънски език

Дейност 6.3. Оценяване и отчитане на проекта

 


Търсене

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Анкета

Беше ли полезна информацията, поместена в страницата?
Откъде купувате хранителните продукти за Вашето домакинство?
От къде се информирате за отворените/текущите мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.?

Посещения

1111023
Copyright (c) 2016 DABS All rights reserved.